kombi servisi
vinc
Yasal UYARI | Kuran-i Kerim Eczanesinden Risale-i Nur ile bilimsel ve felsefi sorularin cevaplandigi platform
Bagis
Bagis

Yasal UYARI

SosyalMesaj.Net, kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından ; T.C.K.nun 106. Maddesinde ” Tehdit ” , T.C.K’nun 125. Maddesinde “ Hakaret “,  T.C.K’nun 20. Maddesi (1) fıkrasında “ Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. “ (2) fıkrasında “ Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.  “ ve  5651 sayılı  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan “ yer sağlayıcı “ ; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise ” içerik sağlayıcı ” olarak hizmet vermektedir.

Sosyal Mesaj  kullanıcılarının oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Sosyal Mesaj, hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

Sosyal Mesaj  içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri,

  • İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,
  • Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
  • Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
  • Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

Sunmak kaydıyla Sosyal Mesaj’ın  mesaj@sosyalmesaj.net yada sos.msj@gmail.com adreslerine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler SosyalMesaj.Net sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.

kadikoy escort ankara escort mugla escort istanbul escort